0
تبریز، شهرک صنعتی سلیمی
041-34328108
عکس هدر

نمایشگاه و تبلیغات

حضور داروگستر هجرت در نمایشگاه ها

تصاویری از غرفه ها و بازدیدهای شرکت

نمایشگاه ایران بیوتی و ایران هلث 1398

نمایشگاه کرونا 1399

بازدید استانداری و امام جمعه تبریز 1399

بازدید از شرکت توسط صنعت و معدن 1399

بازدید از شرکت توسط صدا و سیما

نمایشگاه ایران بیوتی 1399

نمایشگاه ایران بیوتی 1400

نمایشگاه ایران فارما 1400

کلیپ های تبلیغاتی محصولات ما

تیزر محصولات شرکت داروگستر هجرت